images/stories/vana mets1.jpgMTÜ Viljandimaa Metsaseltsi liikmeks võivad astuda kõik erametsaomanikud. Metsamaa suurus ei ole määrav - teretulnud on n. n. "väikesed metsaomanikud" kui ka  "suured tegijad" - nagu tihtipeale erinevates foorumites ja üllitistes metsaomanikke jaotatakse.

Meie seltsis sellist jaotust ei ole. Palju tähtsam omandi suurusest on hoopis suhtumine metsa ja tahtmine teda majandada või siis hoopis väikest metsaomandit säilitada pere noorematele liikmetele. Metsa võib ju majandada ka püsimetsana.

Ilmselt ei jää hätta oma metsa majandamisega sellised metsaomanikud, kellel on metsanduslik haridus, neil on tihtipeale vaja abi toetuste saamisel. Küll aga katsume nõu anda kõikidele neile metsaomanikele, kel metsanduslik haridus puudub.  Seltsiga liitumine tagab Teile parema informeerituse seadustest, momendil aktuaalsetest toetustest ja muudest küsimustest, mis võivad Teil tekkida.

Samuti on õppepäevadel osalemine tasuta, alates 2009 aastast on kaalutud  õppepäevade korraldamisel osalustasu maksmise kohustust neile metsaomanikele, kes ei ole seltsi liikmed, sest  SA KIK on  muutnud õppepäevade rahastamise aluseid.


Meie selts ei osuta puidu ostu-müügi teenust, selleks on väikesel Eestimaal küllalt pädevaid ettevõtteid.  

Sellel kodulehel näete menüüs kirja "Liikmetele" , kui olete seltsi liige, saate ka Teie juurdepääsu meie õppepäevade materjalidele ja muudele dokumentidele.

Kui tekkis huvi kuidas astuda meie seltsi liikmeks, siis laadige endale alla samal lehel asuv "Liikmeks astumise avalduse vorm", täitke ära ja saatke meile ära aadressile Raudtee 5, 69403 Abja-Paluoja, Mulgi vald, Viljandimaa.  Juhatus vaatab oma koosolekul Teie avalduse läbi ja teatab Teile kirjalikult liikmeks vastuvõtmisest.  Liikme staatus hakkab kehtima peale sisseastumismaksu tasumist kuu aja jooksul teate saamisest.

Sisseastumismaks:

 füüsilistele isikutele    -   10,0 eurot

juriidilistele isikutele    -    25,00 eurot


07.12.2023.a. Üldkoosolekuga kehtestati  aasta liikmemaksu suuruseks füüsilistel iskutel  15  EUR  ja juriidilistel isikutel   75 EUR.

Liikmeks astumise avalduse vorm.doc